DROGA WOJEWÓDZKA NR 548 STOLNO- WĄBRZEŹNO

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

Bieżący stan zaawansowania robót: Wykonawca po podziale inwestycji na etapy A-G wprowadził zamknięcia dla odcinków A – 5km oraz G – 8km. Po wykonaniu warstw stabilizacji oraz MCE rozpoczęto układanie warstwy wiążącej oraz prace wykończeniowe – kopanie rowów, humusowanie. Trwają prace przy budowie ciągów pieszo – rowerowych znajdujących się poza koroną drogi. Na pozostałych odcinkach etapów B-F trwają prace branżowe – wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne. Zakończono budowę zbiorników retencyjnych.

Czas trwania kontraktu: 04.2017 – 06.2019
Lokalizacja: Stolno – Wąbrzeźno
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548

DW 548