W dniu 15.02.2019 r. rozpoczęliśmy zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z budową układu drogowego”