Podpisanie umowy – Rozbudowa ulicy Igołomskiej

13 maja 2019 r. INKO podpisało umowę na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Więcej

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

W dniu 10.05.2019 r. rozpoczęliśmy nadzór inwestorski nad Budową obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym Więcej

Podpisanie umowy – Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

Dnia 9 maja 2019 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A., podpisaliśmy umowę dotyczącą Więcej

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy

W dniu 15.02.2019 r. rozpoczęliśmy zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż Więcej

Podpisanie umowy – S3 Legnica – Lubawka

Zawarcie w dniu 31.10.2018 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A. (Liderem), umowy na Więcej

Podpisanie umowy – autostrada A-1

Podpisanie w dniu 01.10.2018 r. umowy na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Więcej

Podpisanie umowy – obwodnica Włoszczowy

5 stycznia 2018 r. podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Etap Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

W dniu 28 listopada 2017 podpisaliśmy umowę na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót Więcej

Podpisanie umowy – S19

W dniu 28 listopada 2017 podpisaliśmy umowę na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – DK1 w Częstochowie

7 listopada 2017 r. rozpoczęcie Świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór Więcej

Podpisanie umowy z Gminą Częstochowa

W dniu 07.11.2017r. została podpisana umowa z Gminą Częstochowa, reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg i Więcej

Podpisanie umowy – dw 768

12 października 2017 r podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Rozbudowa Więcej

Podpisanie umowy – obwodnica Kępna

W dniu 16.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Więcej

Linia kolejowa E30

10 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy pełnienie nadzoru na dwóch kontraktach kolejowych: „Modernizacja linii kolejowej E30, Więcej

Podpisanie umowy – budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy

04.07.2017 r. zawarcie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu Więcej

Podpisanie umowy – węzeł drogowy w Tychach

Dnia 30.06.2017 r. zostaliśmy Inżynierem dla Projektu „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – jazy odrzańskie

19.06.2017 r. Rozpoczęliśmy Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na Więcej

Otwarcie części obwodnicy Nysy

W dniu 05.06.2017 roku otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46 tj. Więcej

Podpisanie umowy – dw 548

20.04.2017 r. podpisanie umowy na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – dw 251

Od dnia 09.03.2017 r. „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej

18.11.2016 r. rozpoczęcie kontraktu p.n. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją Więcej

Podpisanie umowy – dw nr 908

30.09.2016 r. podpisanie umowy na „Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór Więcej

Podpisanie umowy – budowa S17 Garwolin – Kurow

23.07.2015 r. – Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: „Zaprojektowanie Więcej

Podpisanie umowy – budowa A4 Rzeszów – Jarosław

14 stycznia 2015 roku w GDDKiA o/Rzeszów, nasza firma podpisała umowę na pełnienie nadzoru nad Więcej

Podpisanie umowy – budowa obwodnicy Nysy

Podpisanie w dniu 18 września 2014 r. umowy na realizację zadania pt.: Pełnienie nadzoru nad Więcej

Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa

W dniu 1 września 2014 r. podpisaliśmy umowę na zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej Więcej