• 5 stycznia 2018 r. podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”
 • 12 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie"
 • Od dnia 11 grudnia 2017 r. pełnimy nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”
 • W dniu 28 listopada 2017 podpisaliśmy umowę na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” z podziałem na 3 części.
 • 7 listopada 2017 r. rozpoczęcie Świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".
 • 12 października 2017 r podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj”
 • W dniu 16.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”
 • 10 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy pełnienie nadzoru na dwóch kontraktach kolejowych: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb" oraz na „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”, ubiegającego się o współfinansowanie w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF)
 • 04.07.2017 r. zawarcie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”
 • Dnia 30.06.2017 r. zostaliśmy Inżynierem dla Projektu „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”
 • 19.06.2017 r. Rozpoczęliśmy Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach w okresie prowadzenia robót budowlanych, dostaw i usług wraz z rozliczeniami rzeczowo – finansowymi wykonanych oraz odebranych robót, dostaw i usług.
 • 20.04.2017 r. podpisanie umowy na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"
 • Od dnia 09.03.2017 r. "Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"
 • 18.11.2016 r. rozpoczęcie kontraktu p.n. "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”
 • 30.09.2016 r. podpisanie umowy na "Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą:  Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)
 • 23.07.2015 r. - Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), obejmującą: Część 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Skrudki" (wraz z węzłem); Część 2: odcinek węzeł "Skrudki" (bez węzła) - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)
 • 14 stycznia 2015 roku w GDDKiA o/Rzeszów, nasza firma podpisała umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: "Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
 • Podpisanie w dniu 18 września 2014 r. umowy na realizację zadania pt.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".
 • W dniu 1 września 2014 r. podpisaliśmy umowę na zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od węzła drogowego "Rybitwy" (Christo Botewa) do węzła drogowego "Igołomska" wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych